Düde Risk Yönetimi Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce Üniversitesi İç Denetim birimi tarafından yürütülen risk yönetimi süreci, akademik ve idari birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ekip çalışmalarıyla devam ediyor.

Düde Risk Yönetimi Çalışmaları Devam Ediyor

Risk evreninin belirlenerek tespit edilen risklerin kontrolü için strateji geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler, çalışma gruplarının belirlenmesi ve Risk Yönetim Rehberinin yayınlanması ile başlamıştı. Daha sonra “Risk Evreninin Belirlenmesi Çalıştayı” düzenleyen Düzce Üniversitesi İç Denetim birimi, akademik ve idari personellerin katıldığı bu çalıştayda, riskin tanımı, risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği, kurumsal risk yönetimi gibi konularda faydalı bilgiler paylaşarak risk evreninin belirlenmesine yönelik örnek bir uygulama gerçekleştirdi.

Risk yönetim sürecinde bu kez akademik ve idari birimlerle bir araya gelen Düzce Üniversitesi İç Denetim birimi, operasyonel süreçler, ana ve alt faaliyetler ile yönetim faaliyetlerinin belirlenmesi, birimler temelinde risk-kontrol çalışması aşamalarında, ekip çalışmalarıyla teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesini sağladı. İç Denetçiler Ali Kasım Arkın ve Alptuğ Güler; çalışma gruplarına risk belirleme, risk analizi ve risk değerlendirmesi süreçleriyle ilgili bilgi ve deneyimlerini aktararak her bir çalışma grubuyla örnek uygulamalar gerçekleştirdi.

Risk Evreni Konsolidasyon Çalışması ve ardından Raporlama aşaması ile sona erecek risk yönetimi süreci Düzce Üniversitesi’nin, çalışma ve faaliyet alanlarıyla ilgili risklerini bilimsel yöntemlerle tespit etmesine, kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve daha verimli kullanılmasına, risklerin her düzeyde yönetilerek kalite çıtasının daha da üst seviyelere çıkarılmasına imkan sağlayacak.

Sosyal Medyada Paylaşın:

DİĞER ÖNE ÇIKAN HABERLER

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?