Gaziantep Vergi Dairesinden Affı Kanunu Açıklaması

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, MÜSİAD Gaziantep şubesi üyeleriyle yapılan toplantıda 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Vergi Dairesinden Affı Kanunu Açıklaması

Tekin, yapmış olduğu açıklamada, 7143 Sayılı Kanun ile mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azalacağını ifade ederek, “Borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, yurtiçi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması gibi pek çok alanda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak, mükelleflerimizin uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını temin etmek ve kapsama girip de, ben bu kanunu duymadım, diyen tek bir vatandaş kalmayacak şekilde gerekli tüm çalışmaların ve tanıtım faaliyetlerinin Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı olarak titizlikle sürdürülüyor” dedi.

Ödeme kolaylığı sağlanıyor

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını belirterek ödenmesi gereken vergi ile diğer borçlara ait gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenecek tutar tahsil edileceğini, böylece bu tutarların üçte iki oranında azaltıldığını, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silindiğini ve usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının ise yüzde 50 oranında indirimli olarak tahsil edileceğini ifade etti.

Tekin, vergi borcunun ilk taksitte peşin olarak ödenmesi halinde, katsayı alınmayarak, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yüzde 90’ından vazgeçileceğini, ikinci taksit süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ise, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yüzde 50’sinden vazgeçilerek tahsil edileceğini belirterek, yapılandırmadan faydalanan mükelleflerin borçlarını çok düşük oranda uygulanan katsayılarla 36 aya varan vadelerle ödeyebileceğini, ayrıca yapılandırma devam ettiği sürece, “Borcu yoktur belgesi” alınabileceğini ve araçların fenni muayenelerinin yaptırılabileceğini sözlerine ekledi.

Kapsamlı bir yapılandırma

Tekin, vatandaşların yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyip ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini vurgulayarak, “ 31 Mart 2018 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini, ayrıca çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da kanun kapsamına girdiğini, YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının da yine bu kanuna kapsamında ödenebilecektir. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6552, 6736, 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılmış borçların bu Kanun hükümlerinden faydalandırılamayacağı gibi, 2018 yılına ilişkin MTV ikinci taksitinin, 31.03.2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitlerinin ve 2018 yılında ödenecek geçici vergi tutarlarının da bu kanun hükümleri kapsamında yapılandırılamayacağını belirtmemiz gerek. 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin ödemelerin ihlal edilmemesi gerektiğini de özellikle vurgulamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor

Tekin, ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esas alarak, farklı oranlarda ödemeler yapılarak dava aşamasındaki alacakların %20 ile %80’e varan oranlarda indirimlerle sulh yoluyla sonlandırılacağını ifade etti.

Halen vergi incelemesinde olan mükellefler içinde düzenleme bulunuyor

Tekin, devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacakların da kanun kapsamında olduğunu, inceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerin yapılandırma imkanlarından faydalanabileceğini, aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyaların da bu kanun kapsamında yapılandırılabileceğini ve bu kapsamdaki ödemelerde de peşin ödeme indirimi yapılacağını dile getirdi.

Mükelleflere vergi ve matrah artırımı imkanı veriliyor

Bu kanunla getirilen önemli düzenlemelerden biri olan Vergi ve Matrah artırımıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Tekin, “Mükellefler daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırdıkları takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar ve bu kapsamda Gelir ve Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisine yönelik 2013-2017 yıllarına ilişkin matrah artırımında bulunabilecekler. Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuran mükellefler, hesaplanan vergiyi peşin veya ilk taksitin Eylül 2018’de başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödeyebilecek. O nedenle önceki yapılandırma kanunlarından farklı olarak incelenmeme ve tarhiyata muhatap olmamak için hesaplanan tutarların kanuna uygun şekilde ödenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

İşletme kayıtlarını düzeltme imkanı getiriliyor

Kanun ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine yönelik bir imkan da sağlanacağını sözlerine ekleyen Tekin, “İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin belirlenen oranlarda KDV ödenmesi suretiyle defterlere kaydedilebilecek. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialar için de fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda kayıtları düzeltilebilecek. Eczanelerin kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçları için ise değerleri üzerinden yüzde 4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıt düzeltebilme imkan verilecek. Bu kapsamda işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve gecikme faizi uygulanmayacak. Ayrıca, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını da 31.08.2018 tarihine kadar beyanda bulunmak ve beyanda bulunan tutar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan verginin bu süre içerisinde ödenmesi koşuluyla gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir” ifadelerine yer verdi.

Son gün 31 Temmuz

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, yeni yapılandırma kanunu olan 7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek, mükelleflerin vergi dairesinde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmaması için başvurularını son günlere bırakmamalarını tavsiye etti.

Başvuruların bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek, posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden yada www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabileceğini belirten Tekin, başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edileceğini, yapılandırılan tutarların 2 ayda bir ödenecek şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebileceğini söyledi. Tekin, peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerektiğini vurguladı.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun ile mükelleflere sağlanan peşin ödeme avantajına da dikkat çekti. Tekin, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmayarak, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 oranında, Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacağını aktardı.

Tekin, taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, katsayı alınmayarak, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 oranında, yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 oranında indirim yapılacağını vurguladı.

Peşin ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ise ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması durumunda, ertesi ayın sonuna yani 31 Ekim 2018 tarihine kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenebileceğini söyleyen Tekin, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacakların yeni kanun kapsamında yapılandırılamayacağını ancak, anılan kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı kanunla belirlenmiş olan 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde ise, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçileceğini ifade etti.

İlk 2 taksit mutlaka zamanında ödenmeli

Tekin, kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin ilk iki taksidin vaktinde ödenmesi hususu olduğunu belirterek, ilk 2 taksiti ödemeyenlerin kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacağını açıkladı.

Geç kalmayın

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanuna ilişkin her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceğini de belirtti.

Ayrıca mükelleflerin konuyla ilgili tüm başvurularına vergi dairelerinin en kısa sürede yanıt vereceğini ifade eden Tekin, toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan yeni yapılanma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu da hatırlattı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

DİĞER ÖNE ÇIKAN HABERLER

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?