Omüden Buluş Ve Patent İçin Akademisyenleri Teşvik Edici Karar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda 16 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda, öğretim elemanlarının buluşlarının ticarileşmesi sonucu elde edilecek gelirin yüzde 70’inin buluş sahibinin olacağı kararı alındı.

Omüden Buluş Ve Patent İçin Akademisyenleri Teşvik Edici Karar

10 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yükseköğretim kurumlarında çalışan ve öğrenim görenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 121 (2) ve 113 (5) maddeleri sırasıyla şu şekilde:

“Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden az olamaz”.

Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde OMÜ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda alınan karar ise şu hususları kapsıyor:

“Öğretim elemanının yaptığı bir buluşa ve/veya geliştirmeye ilişkin OMÜ’nün karar alması durumunda; üniversite, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapar. Buluşla veya geliştirmeyle ilgili faaliyetler sonucu bir gelir elde edilmesi durumunda, vergiler dahil tüm giderler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın yüzde 70’i buluş sahibinin yüzde 15’i OMÜ’nün ve yüzde 15’i ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesinden dolayı OMÜ-TTO’nun hesabına aktarılır.”

OMÜ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu, Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre buluş sahibinin minimum yüzde 33 olan hakkını yüzde 70 olarak belirledi. Bu kararla birlikte OMÜ öğretim elamanlarının patent ve buluşlara daha çok önem vermesi beklenirken, ticarileşen patent sayısının artması öngörülüyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

DİĞER ÖNE ÇIKAN HABERLER

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?