Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
Boşanma sebeplerinden “kumar”
  • 0
  • 17 Kasım 2020 Salı
  • +
  • -

 

Türk Medeni Kanunu m.166/1 “evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” hükmünü içerir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, yapılan soruşturma, toplanan delillerle boşanmaya neden olan olaylarda eve bakmayan, sürekli içki içip kumar oynayan ve birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kocayı da kusurlu saymakla birlikte bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğuna kanaat getirmiştir.

Anlaşıldığı üzere Yargıtay kumar ve bahis oynamayı boşanmada haklı neden kabul etmektedir. Eşlerden biri diğerinin kumar bağımlısı olduğunu ispat ettiği takdirde mahkeme tarafların boşanmalarına karar verecektir.

Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, eşlerin evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını, 74/2 maddesi ise boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür.

Öyleyse daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, kumar oynadığı için kusurlu kabul edilen eşten boşanmak isterken aynı zamanda maddi ve manevi tazminat da talep edebilecektir.

“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı kadının çalıştığı özel hastaneden eşinin bilgisi dışında istifa ederek ayrılmış olmasına ve eşine bağırıp üzerine yürümesine karşılık; davalı-davacı kocanın da çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, sürekli at yarışı oynadığı, eşine şiddet uyguladığı, eşini istemediğini söylediği gerçekleşmiş olup, boşanmaya neden olan olaylarda davalı-davacı kocanın ağır kusurlu olduğu ve kocanın kabul edilen boşanma davası yönünden de Türk Medeni Kanununun 166/2.madde koşullarının oluştuğunun anlaşılmasına göre davalı-davacı kocanın tüm, davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.”

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?