Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
“ÇOKLU BARO” YASA TEKLİFİ
  • 0
  • 01 Temmuz 2020 Çarşamba
  • +
  • -

 

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan30 Haziran 2020 tarihinde Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özkan, “Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek. Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

***

Bursa Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak bugün sizlere konuya ilişkin detayları ve tasarıya dair değerlendirmelerimi sunacağım.

Öncelikle Meclis’e sunulan kanun teklifinin tam metnini elime aldığımda 27 maddeden oluştuğunu görüyorum. Teklif metninde düzenlenen maddelerden hemen önce “Genel Gerekçe” ve “Madde Gerekçeleri” kısımları bulunuyor. Başlıkların da anlaşılacağı üzere bu kısımlarda teklif edilen değişikliklerin gerekçeleri Meclisle paylaşılıyor.

Genel gerekçe olarak gösterilen birkaç konuyu ben de sizlerle paylaşmış olayım:

  • “Kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olan avukatlık mesleğinin daha iyi bir şekilde icra edilebilmesi amacıyla Avukatlık Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Düzenlemeler, kurumsal yapı ve meslekte karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulunmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.
  • Avukat sayısı fazla olan barolarda, avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde gecikmeler meydana gelmektedir. Teklifle, avukat sayısı fazla olan barolarda baro hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi imkânı getirilmektedir.
  • Avukatların, Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği resmi kılıkla mahkemelere çıkma zorunluluğuna ilişkin düzenleme keyfilikleri önlemek amacıyla değiştirilmekte, daha özgürlükçü bir yaklaşımla ve herkesin kişisel tercihine saygı çerçevesinde, avukatların Birlik tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacağı, kılık kıyafet konusunda başka bir zorunluluk getirilemeyeceği düzenlenmektedir.”

***

Şimdi de yasa teklifinin detaylarına bakalım.

Bize neler getirecek, bizden neler götürecek hep birlikte görmüş olalım.

1) AVUKAT SAYISI BEŞBİNDEN FAZLA OLAN BAROLARDA İKİBİN AVUKATIN YAZILI BAŞVURUSU ÜZERİNE O İLDE YENİ BİR BARO KURULABİLECEK

Bu düzenleme, yasa teklifinin bel kemiği denecek düzenlemedir. Daha doğru bir tabirle tüm yasa teklifi her ilde birden fazla baro kurulabilmesi amacına hizmet etmektedir. Diğer bazı konulara ilişkin düzenlemeler getirilmekle birlikte asıl amaç bu düzenlemenin yasalaşması ve yürürlüğe girmesidir.

Anlaşıldığı üzere bir ilde birden fazla baro kurulabilmesi için ilkin o ilde 5.000’den fazla avukatın bulunması gerekmektedir. Bursa’da her ne kadar baro sicil numaraları 6.000’lere yaklaşmışsa da ölen avukat meslektaşlar sicilden silinmediklerinden halihazırda 5.000’den fazla avukatın varlığı söz konusu değildir. Bu sebeple şu aşamada Bursa’da birden fazla baro kurulması mümkün gözükmemektedir.

Getirilen düzenlemeyle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde birden fazla hatta belki 6-7 farklı baro kurulmasına imkân sağlanmaktadır.

2) HER BARO ASGARİ İKİBİN ÜYEYE SAHİP OLMAK ZORUNDA!

Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Türkiye Barolar Birliği, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını ilgili baroya bildirecek ve verilen süre içinde eksiklik tamamlanmazsa baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilecektir.

3) AVUKAT İSTEDİĞİ BAROYA YAZILABİLECEK.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun mevcut 66. maddesi “Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla, yükümlüdür.” hükmünü havidir.

Getirilecek düzenlemeyle birlikte Kanunun 66. maddesi şu şekilde değiştirilmektedir:

“Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat bunlardan birinin levhasına yazılır.

4) STAJ BAŞVURUSU O İLDEKİ HERHANGİ BİR BAROYA YAPILABİLECEK.

Birden fazla baronun kurulacağı illerde mesleğe yeni başlayıp staj yapmak durumunda olan müstakbel meslektaşların o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunmasına imkan sağlanmıştır.

5) TBB’YE GÖNDERİLECEK “DELEGE” SAYISI DEĞİŞECEK!

Avukatlık Kanunu’nun değiştirilecek olan 114. maddesi ile birlikte, baro başkanı dahil her baro Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) en az dört delege gönderecektir. Bu asgari sayı dışında baroların levhalarında kayıtlı avukat sayılarına göre ilave delege seçilecektir. Bu bağlamda, levhaya kayıtlı her beşbin üye için bir delegenin seçileceği bir sistem getirilmektedir.

6) YENİ AVUKATA “BARO KESENEĞİ” İNDİRİMİ

Avukatlık Kanunu’nun mevcut 65. maddesine göre, baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Vadesinde ödenmeyen keseneğe T.C. Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık temerrüt faizi uygulanır.

Yeni düzenlemeyle birlikte 65. Maddenin birinci fıkrasının sonuna şu cümle eklenmiştir:

“Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınır.”

7) “CÜBBE” DIŞINDA KILIK KIYAFET ZORUNLULUĞU YOK.

“Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadır. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemez.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?