Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
GELİŞEN TEKNOLOJİ VE “E-HIRSIZLIK”
  • 0
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba
  • +
  • -


“X Bankası müşterisi A, bankaya ait internet bankacılığı hizmetinden de yararlanıyor. Bir gün internet bankacılığının bir başkası ya da başkaları tarafından ele geçirildiğini ve bankada bulunan parasının başka bir hesaba aktarıldığını fark ediyor.”

Suç kabul edilen her fiil ve bu fiillerin karşılığı olarak belirlenen her ceza tüm unsurlarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. “Hırsızlık” suçu da aynı Kanun’un 141 ve devamı maddelerindeele alınmıştır. Buna göre; zilyedinin (elinde bulunduranın) rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Eğer ki 90’lı yıllarda yaşıyor olsaydık yukarıdaki hükme birkaç küçük nitelikli hal ekleyerek suçu tam olarak düzenleyebilirdik. Örneğin suçun silahla yahut gece vakti işlenmesi.
Ancak durum öyle değil. İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağı gereği artık bilişim sistemleri kullanılarak da bu suç işlenebiliyor. Öyleyse hırsızlığın en önemli nitelikli hallerinden biri olan “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçunu iyi analiz edip diğer suçlardan ayırabilmemiz gerekir.

HEDEF İNTERNET BANKACILIKLARI!

Bugün hemen hemen hepimiz internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmaktayız.Havalelerimizi-EFT’lerimizi oradan gerçekleştirir, bakiyemizi oradan kontrol eder hatta faturalarımızı da oradan öderiz. Peki birileri internet bankacılığımızın şifresini ele geçirir ve banka hesabımızdaki parayı başka bir hesaba aktarırsa?
İşte bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde yer alan Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçunun işlendiği kabul edilmektedir. Hırsızlık suçunun bu şekilde bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde sanık hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir.

BİLİŞİM SUÇLARIYLA KARIŞTIRILIYOR

Türk Ceza Kanunu’nun Onuncu Bölümü, Bilişim Alanında Suçlar başlığıyla bu alandaki suçları düzenlemektedir. Bu bölümde; bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları yer almaktadır. Adı geçen bölümde yer alan 244. maddenin “Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.” hükmü ilk bakışta kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Ancak madde bütünüyle incelendiğinde, tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının bu madde kapsamında değerlendirilebilmesi için bu fiilin başka bir suç oluşturmaması gerektiği anlaşılmaktadır.
Madde gerekçesinde de bu durum “…fiilin örneğin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma veya zimmet suçunu oluşturması halinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilemeyecektir” ifadeleriyle açıklığa kavuşturulmuştur.

YARGITAY “HIRSIZLIK” DEDİ!

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2019/11457 E. 2019/9171 K. sayılı kararında “Katılanın banka hesabına internet bankacılığı aracılığıyla girip paranın sanık …’nin banka hesabına transfer edilmesi şeklindeki eylemin, TCK’nın 142/2-e madde ve fıkrasında düzenlenen bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerekyazılı şekilde, TCK’nın 244/4. maddesi uyarınca mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.” ifadeleriyle hüküm kurmuştur.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?