Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
İşyerinde “Uygunsuz” Davranışlar..
  • 0
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba
  • +
  • -

Değerli okurlarım, hepinize güzel bir gün diliyorum.

 

Sanayinin bir hayli yoğun olduğu güzel şehrimizin siz kıymetli okurlarını bilgilendirmek adına işçinin ve işverenin hukukuyla ilgili bu önemli yargı içtihadını sizlerle paylaşıp yorumlamak istedim.

 

İşveren, işçisini mesai saatleri içinde işyerinde bir bayan işçi ile uygunsuz şekilde görüyor ve bu sebeple işçinin iş sözleşmesine tazminatsız olarak son veriyor.

 

İş ilişkisine son verilen işçi de feshin haksız olduğunu, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi istemiyle dava açıyor.

 

Yerel mahkeme yaptığı yargılamanın sonunda, davacının davalıya ait işyerinde toplam hizmetsüresinin 5 yıl 9 ay olduğu, dosya kapsamından davacıya atfedilen olayın davacının bağlıbulunduğumesai saatleri dışında, davalı şirkete ait üretim bölümü dışında yer alan alışveriş merkezi binasınıniçerisinde oluştuğu, davacının eyleminin rızası ile başka bir işyeriçalışanına sarılma seklinde olduğu,bunun ötesinde bir eylem olduğunun görüntülerden net olarak anlaşılmasının mümkün olmadığı,davacının eylemine uygulanan fesih yaptırımının eylemle orantısız olup, eyleme göre çok ağır biryaptırım olduğu, fesih dışında bir yaptırım uygulanmak suretiyle sonuç elde etmek mümkün iken buprosedürün izlenmediği, bu nedenlerle davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı,davacının ücret alacağı ve yıllık izin ücreti alacağı talepleri konusunda yargılama devam ederkenkonusuz kalmaları nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği gerekçesi ile kıdem veihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, sair talepler hakkında konuları kalmadığından karar verilmesineyer olmadığına karar veriyor.

***

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarınauymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin is sözleşmesini haklı fesih imkanının olduğuaçıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan isçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânıverdiği ifade edilmiştir.

 

İsçinin is sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yükümlülükleri değil;kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkatealınması gerekir. Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşmeilişkisindendoğan borçlarınifasında, karsı tarafın sahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme,keza sözleşmeilişkisinin kapsamı dışındasözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü yüklemektedir.

 

İsçinin is sözleşmesindendoğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal ettiğiniişveren ispat etmekleyükümlüdür.Yan yükümlere itaat borcu, günümüzde dürüstlük kuralından çıkarılmaktadır. Buna göre, is görmeedimi dürüstlük kuralının gerektirdiğişekilde ifa edilmelidir. İsçinindavranışlarından kaynaklanan fesihsebebi, isçinin kusurlu bir davranışınışartkoşar.

 

Bozma sonrası dosyaya çözümü yapılan kamera görüntüleri ve davacı beyanına göre davacının birbayan ile uygunsuz davranışlardabulunduğuanlaşılmaktadır. Davacı her ne kadar mesai saatleri dışında meydana geldiğini iddia etsede,tanık beyanlarına göre isçilerin işyerinde saat 18:30’dansonra da fazla mesaiye kalabildikleri, davacı asilin duruşmadaki beyanından zaten davacı ileyanındaki bayanın davalının diğer 2 çalışanıtarafından bir arada görüldüğüanlaşılmaktadır. Kısaca olay saatinde işyerinde davalının isçileribulunmaktadır. Bu olay nedeni ile diğer bayan isçi istifa ederek ayrılmıştır.

 

Somut bu maddi olgulara göre, davacının eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı, güven sarsıcıhareketler olup, işverenin davalının is akdini haklı nedenle feshettiğianlaşılmaktadır. Davacının kıdemtazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçe ile kabulühatalıdır.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?