Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
Türkiye’de “Adli Tatil”
  • 0
  • 27 Temmuz 2020 Pazartesi
  • +
  • -

 

Adli tatil, adından da anlaşılacağı üzere, adli yargı mercilerinin çalışmaya ara verdikleri dönemi ifade etmektedir.

Bu dönem, hukuk ve ceza mahkemeleri için ayrı kanunlarda ve ayrı tarihler arasında geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Hukuk işlerinde adli tatil

Hukuk mahkemelerinde adli tatil 40 gün süreyle geçerlidir. Her yıl 20 Temmuz’da başlayan adli tatil 31 Ağustos tarihi itibarıyla sona ermektedir. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlamaktadır.

Adli tatil döneminde bazı istisnalar dışında hukuk mahkemelerinde görülen tüm dava ve işlere ara verilir.

Hukuk muhakemeleri için geçerli olan adli tatilde ancak ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları, hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar, ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri, iflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar, adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler, tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler, çekişmesiz yargı işleri, kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler görülebilecektir.

Ayrıca adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Kısacası adli tatil döneminde süreler işlememektedir.

Ceza işlerinde adli tatil

Ceza hukukuyla ilgili dava ve işlerde ise süreç biraz daha farklıdır. Bilindiği üzere ceza hukuku kamu hukukunu ilgilendirdiğinden uzun süreler boyu hiçbir dava ve işin görülmemesi düşünülemeyecektir.

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler, her yıl yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Yeni adli yıl başlangıç tarihi burada da 1 Eylüldür.

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapabilecektir.

Ceza hukukunda da adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Ancak bu kez bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

İcra işlerinde adli tatil

İcra hukukuna ilişkin iş ve işlemler için herhangi bir adli tatil söz konusu değildir.

Hukuk ve ceza davaları için belirlenen adli tatil günlerinde icra işleri herhangi bir aksamaya uğramadan sürdürülebilmektedir. Aksine icra ve iflas hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin adli tatil döneminde daha da yoğunlaştı söylenebilecektir.

Adli tatil dönemi içinde yeni icra takipleri başlatılabildiği gibi önceki takiplere ilişkin süreler de adli tatile takılmaksızın işlemeye devam etmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?