Erdinç ERTUZUN
Erdinç ERTUZUN
erdincertuzun@kentgazetesi.com
Esastan “Folklorik” Çözüm Önerileri – 03 Aralık 2018
  • 0
  • 02 Aralık 2018 Pazar
  • +
  • -

“Okul”un sunduğu toplumsal hizmetler, sanatsal, kültürel (Halk Oyunları-Halk Müziği v.b.) ve sportif faaliyetler başta olmak üzere yürüttüğü tüm sosyal faaliyetler ve açtığı ek kursların çeşit ve kalitesi, yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikler,  projeler ve yarışmalara katılan öğrencilerin sayıları ve aldıkları derecelerin düzeyleri de değerlendirme kapsamında, okul performansının ölçülmesinde değerlendirmeye katılması öngörülen yeni uygulamada;     

 

 Çocuklarımızın  ve gençlerimizin kültürel sanatsal faaliyetler ve bu çalışmalar vasıtasıyla “Milli Duygu ve davranışların” kazandırılmasına, medeniyet bakiyesi üzerinden 2023 hedeflerine hızla koşan Yeni Türkiye’nin  sahibi gençlerimiz ve çocuklarımızın gelişimine yönelik cümleleri baz alındığında ;                                                                                 

 

Örgün ve yaygın eğitim kuruluşlarında halk oyunları-halk müziği-halk kültürü ürünleri ile ilgili faaliyetlerin planlaması ve uygulanması, bakanlığımızın geliştirdiği ve omurga hükmünde bireyin eğitiminde ilk dört yıllık eğitimde oyun, bilgi, spor,kültür ve sanat kavramları üzerine kurgulanmış bir temel eğitim sistemi politikası  doğrultusunda,

 

Okullarda ve diğer kuruluşlarda eğitim ve öğretim Halk Kültürü dersi programının uygulamalı hale dönüşümü veya müfredat içine alınarak eğitim öğretiminin devam etmelidir.

 

Mili Eğitim Bakanlığı’nın merkez birimlerinin birinde  bir “daire başkanlığı” veya “şube müdürlüğü” ihdas edilmesi bu görevlerin ifası ve icrası ile ;  oluşan /biriken problemlerin çözümüne yönelik yasal ve uygulamaların hayata geçirilmesi ivme kazandırılmış  olup, Halk Oyunları faaliyetlerinin yeri olması gereken yere ve hak ettiği konuma yani eğitim-öğretimin kaynağı Milli Eğitim’in bünyesine dönmüş binlerce yıllık medeniyet bakıyesi üzerinden birikimimizi yarınlara taşımak adına doğru bir konuma sahip olacaktır.

 

Bakanlığımız  dışında, halk oyunları hizmetlerinin farklı kurum kuruluş ve bağımsız ve denetimsiz bireysel çalışmalara devredilmemesi daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu hizmetleri yürütecek Bakanlık bünyesinde liyakatli elemanlara görev verilerek, işlerin yürütümün uygun olabileceği gibi  bunun yanında  geleneksel ve özgün halk kültürü öğelerinin (Halk oyunları-halk müziği vb.) sergilemesi, Hak kültürü ve halkoyunları ders programının ölçme ve değerlendirme kriterlerinden biri olarak yarışmalar organize edilmeli ve tüm gençlerimizin muhteşem müzikler ve zengin kostümleri ile halkımızın kültürel değerleri ile tekrar buluşması tanışması sağlanmalıdır..

 

Devlet Konservatuarlarının halk oyunları bölümünü bitiren gençlerimize öğretmen olarak okullarda görev verilmeli, Öğretmen yetiştirmek için, halk oyunları bölümü olan konservatuarların açılmasına devam edilmelidir.Öğretmen/öğretici kadro ihsası öncelik olsa da hizmet alım yöntemi de uygulamada göz ardı edilmemeli, profesyonel eğitsel uygulaması da öngörülebilmelidir.

 

Eğitim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere, kitap-süreli süresiz yayınların hazırlanması ve yayınlanması,  İletişim teknolojilerinden yararlanarak bakanlığın internet sayfasının zenginleşmesini sağlayıp yapılan faaliyetlerin gösterilmesi,

 

Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri yönetmeliğinin yürürlüğe konulması, etkinlik vb. bakanlık bünyesindeki tüm faaliyetlerin devlet disiplini ve devlet adına etkinlik yapma hassasiyetine uygun icra- ifâ edilmesi gerekmektedir.

 

İl ve bölgelerde halk kültürü ve Halkoyunlarının uygulamalarında nitelikli sunumlar yapabilen gruplar ile yarışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının “yurt dışında Türkiye’yi temsil edebilme kriteri” olan derecelendirme puanı üzerindeki grupları,  gerek yurt içindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı,  TRT vb. ulusal organizasyonlara gerekse yurt dışındaki etkinliklere bilgi ve görgülerini artırma, halkoyunlarımızın uluslararası arenada temsili, eğitimlerine katkı sağlanması amaçlı olarak gönderilmeleri ya da desteklenmeleri gerekmektedir.

 

Halk Oyunlarımızın ve Halk Müziğimizin okullarımızda (yaklaşık üç milyona yakın çocuğumuz bu faaliyetlere iştirak etmektedir.) öğretilmesinde, faaliyetlere iştirak ettirilmesini, bu hizmetlerin yürütümü için, bakanlık bünyesinde bulunan veya belgelendirilmiş çok sayıdaki yetişmiş insanlardan,  kültür değerlerimizi öğrenmede ve geleceğe taşımada faydalanılmalıdır.

 

Halk yaşantısının tüm ayrıntılarını kapsayan çok kapsamlı bir içeriğe sahip olan Halk Kültürü dersinin teorik uygulamalarını halkoyunları, seyirlik köy oyunlar, atışmalar, maniler, canlandırmalar vb. uygulamalı dersler arasında yer alması bir gerekliliktir. Halk kültürü derleme/araştırma faaliyetlerinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, bu amaçla her ilde amaca uygun ihtisas kitaplıklarının ve bilgisayar ortamında kullanılabilir malzemenin toplanılması, çağdaş bilgi ve donelerin dijital kütüphanelere aktarılması modernitenin bir gereğidir aynı zamanda. 

                                    Halkoyunları’nın Müfredatta  Program Haline Getirilmesi

Halk Kültürünün tanıtılmasını, öğretilmesini ve devamlılığını sağlar,

Çoğu zaman maddi yetersizlikten dolayı pek çok okul çalışmalara yanaşmamaktadır. Hâlbuki halk oyunları öğretiminin “Milli Eğitim” konusu olarak ele alınması, Türk İslâm Medeniyetinin dünya kültürleri arasında tekrar hak ettiği yere ulaşmasında ve çağdaş bir eğitim sisteminin oluşmasına sebep olur.

 

Halk oyunlarının en önemli özelliklerinden olan “Milli Duygu” anlayışı içinde, öğrencilerin dostluk, arkadaşlık, sorumluluk, sanat, sevgi, estetik, kendini tanıma, kendine güven gibi duyguları geliştirir.

Halk Kültürü ve iletişim ilişkisinden dolayı öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir,

Kendi kültürüyle beslenen, kendisiyle barışık gençler yetişmesini sağlar,

 

Kültürümüzün ürünü olan Halk Oyunlarımızın yayılıp yaşatılması, çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirilmesi, onların beden, zihin ve ruh sağlığının dengeli bir şekilde geliştirilmesini sağlar,

 

Ders içerik olarak öğrencilerin kültürel, tarihi, sanatsal doğası ve bakış açısı sebebiyle araştırma-sorgulama-problem çözme-eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek yeni kültürel değerlerin kendine uygun olup olmadığını sorgulatabilir,

 

Sadece ders dışı zamanlarının değil genel eğitim öğretim programları içinde bu olumlu faaliyetlerle değerlendirilmesi ve faaliyetin birleştirici özelliğinden yararlanarak toplum içinde yaşama ve kendini ifade edebilme yetisinin kazandırılmasına katkı sağlar,

 

Enerjilerini pozitif yöne kaydırarak zararlı olabilecek içki, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onların korunmalarının sağlar.

Gençlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, değişik kültür öğelerine sahip olmanın kültürel zenginliğimiz olduğu düşüncesini fark ettirir,

 

Gençler ve çocuklar devlet denetim ve ilkeleri kapsamında sosyal kültürel sanatsal çalışmalarını eğitim yuvası olan okullarda, salonlarda ve ehliyetli uzmanlar tarafından yürütecek, denetim dışı kurum kuruluş ve şahıslar tarafından yönlendirilmesinin, Türk İslâm medeniyeti genel ahlak yapısının, milli kültürel yaşanışımızın gereklerine aykırı, kötü alışkanlık ve davranışların kazanılmasına engel olur.

 

Halkoyunları kültürel ve teorik yapısının yanı sıra bedensel aktivitel yapısıyla çağın en büyük problemleri arasında sayılan “ Obezite” ve “hareket eksikliği”nden kaynaklı hastalıklarla mücadele açısından da önemlidir.

 

Halkoyunları çalışmaları hangi yöresel kültürün oyunu olursa olsun bir ekip ve takım olarak ritmik uyumluluk, birlikte hareket olgusuyla çalışılmasından ötürü, yetişen yeni neslin paylaşımcı, birliktelik ve ekip ruhunu bilen,  senkronal düşünceye sahip olmasına katkı sağlayacaktır.

 

Özellikle çocuk ve genç yaş grubu kuşağın özellikle okul içi-dışı zamanlarında zararlı alışkanlıklar ve faaliyetlere temasının engellenmesi, buna karşılık ulusal ve uluslararası klasmanlarda yer bulabilecekleri kültürel sanatsal faaliyetlere teşvik edilmesini sağlayacaktır.

 

Eğitimin temeli olan bu kazanımlar kültürel açıdan oldukça önemlidir. Halk kültürüne yönelik tüm konuların bütün öğrencilere anlatılıp, kavratılması farklı alt kültürlere karşı ön yargıları engelleyerek, farklılara karşı hoşgörünün tam olarak yerleşmesini sağlayacaktır.

 

Tüm bu düşüncelerin yaşama geçirilmesi için, bakanlık bünyesinden başlamak kaydıyla gerekli birim, bir kadro oluşturulur, program hazırlanır, etkinliklerin planlanması zamana dayalı olarak yapılır.         

                                  

                       

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?