Erdinç ERTÜZÜN
Erdinç ERTÜZÜN
erdincertuzun@kentgazetesi.com
Kültürel Miras-Unesco-Milli Eğitim
  • 0
  • 13 Ocak 2021 Çarşamba
  • +
  • -

 “Halkoyunları” MEB Müfredatında“Halkoyunları”  Ders Olarak Yeralmalıdır.

Halk kültürü ürünlerinin giderek ortadan kalkması, UNESCO’nun harekete geçerek Halk Kültürü ürünlerinin korunması ve yaşatılmasına yönelik tedbirler almasına yol açmıştır.

 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’yu harekete

geçirmiş ve 2003 yılında, Türkiye’nin de aktif destek verdiği ve iç hukukunun bir parçası hâline getirdiği“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ni ortaya çıkarmıştır.

 

Bu sözleşme; halk edebiyatı, halk müziği, halk tiyatrosu, halkoyunları,halk gelenek ve inançları, halk el sanatları gibi kültür alanlarının yok olmasının insanlık için büyük bir kayıp olacağını belirtmekte ve bu yönde önlemler geliştirmektedir. Geliştirilmesi tasarlanan en önemli önlem, bu mirasın korunması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktır.

 

Burada büyük sorumluluk eğitim kurumlarına düşmektedir. Sözleşme, ilk olarak her düzeydeki eğitim kurumunda “somut olmayan kültürel miras”ın ders olarak okutulmasını istemekte, ardında

n kitle iletişim araçları ile bu mirasın yaygınlaşması ve yaşatılması yönünde çaba harcanmasını önermektedir.

 

Gerek kendi kültürünü gelecek kuşaklarla örgün eğitim alanlarında buluşturma çabası gerekse kültürel sorunları uluslararası alanda büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla paylaşan UNESCO gibi saygın bir kültür kurumunun öngörüleri, bu dersin eğitim kurumlarında okutulması gereğini açıkça ortaya koymaktadır.” (Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, 2006: 6)

 

 

Bu anlamda ülkemizde atılan adımlar da bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Halk Kültürünün ilköğretim müfredatına seçmeli ders olarak konulmasıdır.

Fakat uygulamada aktif olmayan, temelde sadece teorik bir ders olan bu eğitim programı, ivedi olarak uygulamalı bölümü de eklenerek halkoyunlarının müfredat içine alınmalıdır.

 

Halk Kültürü dersi, İlköğretim 6.sınıfları için alan uzmanı öğretim üyelerince kılavuzları hazırlanarak 2006–2007 eğitim-öğretim döneminde seçilecek şekle getirilmiştir.

 

Yıl 2021

Sonuç ?

 

Bu eğitim ilköğretim çağında başlamalı. Halk oyunlarımızın renkli ve görkemli görünümü ile çocuksu gönüllerde bir sevgi yaratılmalıdır. Ortaöğretimdeki gençlerimiz, ilköğretim alışkanlığı ile daha da bilinçlenmiş olarak, halk oyunları öğrenimine devam ettirilmelidir.Bu uygulama halk kültürünün korunması ve yaşatılmasına yönelik somut bir adımdır.

 

Bu konuyla ilgili özel bir yazı dizisini resmi mevzuat,bilimselyönü,akademik açıklamaları ve tarihi süreç içindeki durumu içine alan önümüzdeki günlere işleyeceğiz….

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?