Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
KADIN CİNAYETLERİNDE “CANAVARCA HİS”
  • 0
  • 02 Aralık 2019 Pazartesi
  • +
  • -

“Canavar..Masallarda sözü geçen, korkunç ve yırtıcı, yabanıl hayvan..

Kötü olan şeyleri bu sözcükle nitelendirmişizdir hep. Öyle ki, trafikte kural ihlali yapanlara da canavar demişizdir. Peki ya kadınlarımızı katleden o canavarlar?”

Emine BULUT.  18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak “anne ne olur ölme” diyen kızının gözleri önünde “ölmek İstemiyorum”feryatlarıyla can vermiştir.
Olay sonrası sanık hakkında yargılama yapılmış, yapılan yargılama sonunda sanık Fedai Baran’ın kasten öldürme fiilini işlerken canavarca hisle hareket etmediği kanaatine varılmıştır.
Emine BULUT. 18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak “anne ne olur ölme” diyen kızının gözleri önünde “ölmek İstemiyorum” feryatlarıyla can vermiştir. Yanlışlıkla değil, tekrar tekrar okuyun diye yeniden yazıyorum.
***

Değerli okurlarım, hangi fiillerin suç kabul edileceği ve suç teşkil eden fiillerin ne şekilde cezalandırılacağı 2004 yılında kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yine işlenen suçun daha az ya da daha ağır cezayı gerektirir halleri ile cezasızlık sebepleri de bu Kanun içerisinde yer almaktadır.Adı geçen Kanun’un 81. maddesi bir insanı kasten öldüren kişinin müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağını söylemiş, 82. maddesi ise kasten öldürme suçunun nitelikli yani daha ağır cezayı gerektirir hallerini sıralamıştır.Nitelikli halleri düzenleyen 82. maddenin ilk fıkranın (b) bendi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten insan öldüren kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacağına hükmetmiştir. Canavarca his ve eziyet ile tam olarak ne kastedildiği ise Kanun’da düzenlenmemiş, bu iki husus yargı mercilerinin yorumuna açık bırakılmıştır.
“BRUTALE MALVAGİTA”DAN EVRİLEN “CANAVARCA HİS”
1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nun 366. maddesinin 3. bendindeki düzenlemenin mana olarak tercümesi, 765 sayılı kanuna alınmış ancak “yalnızca”, “münhasıran” manasına gelen “solo” kelimesi kanunumuza konulmadan, “brutalemalvagità” sözcükleri “canavarca” sözcüğüyle karşılanmıştır. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunundaki düzenleme aynen 5237 sayılı Kanun’a aktarılmıştır. İtalyanca “malvagità” sözcüğü, kötülük, kötü yüreklilik, “brutale” ise yabani, vahşi, hayvanımsı, kaba, sert, hoyrat, acımasız anlamına gelmektedir.
Tek tanımı budur dememekle birlikte canavarca his, bir insanın ölümünden zevk alınmasıdır.
Yargıtay kararlarında canavarca his, toplumun ortak bilincinin ve vicdanın kabul edemeyeceği vahşi bir kötülük”olarak tarif edilmektedir.Bir kişinin canavarca hisle öldürüldüğünden söz edebilmek için failin canavarca bir his ile hareket etmesi gerekmektedir. Aksi halde öldürme fiilinin icrası ne şekilde olursa olsun canavarca his kavramı altında değil ancak eziyet kavramı altında değerlendirilebilecektir.Yargıtay, “sırf öldürmüş olmak için” yahut “öldüğünü görmekten zevk duyacağı için” kişinin öldürülmesi şeklinde gerçekleştirilen cinayetlerde canavarca hissin varlığını kabul etmek gerekir demektedir. Hukuk fakültelerinde bu konuyla ilgili en çok verilen örneklerden bir tanesi failin maktulü uykusunda kulağından kızgın yağ dökerek öldürmesidir. Bunun gerek ülkemizde gerek dünyada örnekleri bulunmaktadır.
Bir kişinin eziyet edilerek öldürülmesi halinde ise, kişinin hemen değil, belli bir süreç içinde acı çektirilerek öldürülmesi vardır. Örneğin gözleri çıkarılarak, kulağı ve sair organları kesilerek acı çektirilmekte ve ölüm bu eziyetin sonucu olarak gerçekleşmektedir.
***
Zannımca, 10 yaşında bir çocuğun annesinin boğazından kesilerek kanlar içinde kaldığını görmesine ve sonrasında ölmek istemiyorum feryatlarıyla can verdiğine şahit olmasına sebep olmak toplumun ortak bilincinin ve vicdanının kabul edemeyeceği vahşi bir kötülüktür ve bu kötülüğü yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?